IPTV návod

1.      Úvod

 

Služba 4network.tv vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby IPTV, které Vám přináší nové funkce jako jsou Pause TV, TimeShift, StartOver nebo Archiv. Služba je podmíněna instalací SetTopBoxu a jeho spárováním s Vaším uživatelským účtem. V rámci jednoho poplatku můžete využívat další 2 zařízení jako Second Screen v rámci své domácnosti.

 

2.      Pojmy

 

IPTV                 Internet   Protokol   TV   –   televizní   vysílání   distribuované  prostřednictvím protokolu TCP/IP

 

4network.tv       platforma pro správu, obsluhu, distribuci a zobrazení televizního vysílání prostřednictvím protokolu TCP/IP

 

SetTopBox          koncové zařízení, potřebné pro aktivaci IPTV služby 4network.tv

 

Pause TV          funkce IPTV, díky které je možné pozastavit aktuálně vysílaný pořad

 

Time Shift         funkce IPTV, která umožňuje pohyb na časové ose v aktuálně vysílaném televizním pořadu

 

Start Over        funkce, umožňující spuštění aktuálně vysílaného pořadu od začátku

 

Archiv              zpřístupnění uloženého televizního archivu pro zpětné přehrání televizních pořadů

 

Second Screen další zařízení, díky kterým je možné sledovat televizní vysílání v rámci jedné domácnosti (mobilní telefon, tablet, počítač, smartTV, notebook atd.)


 

3.      Registrace zařízení

 

Pro aktivaci služby je zapotřebí registrace SetTop boxu, kterou provedete přihlášením na live portál live.4network.tv v libovolném webovém prohlížeči. Pro přihlášení použijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi po objednání služby.

 

 

3.1.     Generování párovacího kódu pro SetTop box

 

Na úvodní obrazovce, v části „Párovaná zařízení“, vyplňte v políčku „Nové zařízení“

 

 

Vyplňte v políčku „Nové zařízení“ po kliknutí zmizí „Nové zařízení “ a je možné jej vyplnit.


 

 

Vyplňte název SetTop boxu a kliknutím na Generovat párovací kód“ Vám bude vygenerován párovací kód

 

 

Tento kód zadejte pomocí dálkového ovladače do autorizační obrazovky na Vašem TV přijímači.


3.2.     Autorizace webového prohlížeče

 

Pokud máte již spárovaný SetTop box, můžete jako další SecondScreen zařízení využít webový prohlížeč, který máte již otevřený. Kliknutím na „+ Přidat nové zařízení“ se otevře novo dialogové okno. Pokud chcete spárovat příslušný webový prohlížeč, vyplníte pole „Nové zařízení“, a kliknete na „Autorizovat tento prohlížeč“

 

 

Po úspěšném spárování SetTop boxu a Autorizaci webového prohlížeče se Vám otevře obsah živého vysílání. Popis tohoto okna najdete v kapitole „Webový portál“.

 

 

3.3.     Instalace a autorizace mobilní aplikace

 

Aplikaci pro mobilní zařízení stáhnete v příslušném appstoru (App Store; Google play). Do pole vyhledat zadejte 4network.tv a stáhněte aplikaci do zařízení. Po jejím nainstalování budete vyzváni k zadání párovacího kódu.

 

 

Autorizaci mobilní aplikace provedete přihlášením do webového portálu live.4network.tv, kde vyplníte své přihlašovací údaje, jméno a heslo. V záložce nastavení vidíte svoje již spárované zařízení.

 

 

Kliknutím na „+ Přidat nové zařízení“, vyplníte název zařízení a po kliknutí na „Generovat párovací kód“ získáte párovací kód pro mobilní aplikaci.

 

 

Párovací kód zadejte do mobilní aplikace. Po správném zadání se Vám objeví obsah televizních kanálů, které máte pro mobilní aplikaci, v rámci Second Screen zařízení dostupné. Podrobný popis mobilní aplikace najdete v kapitole „Mobilní aplikace“.

 

                                           

 

4.      Popis funkcí SetTop boxu

 

4.1.      Popis dálkového ovladače

 

 

4.2.      OSD menu

 

Kliknutím na tlačítko OK na dálkovém ovladači se Vám zobrazí základní menu (OSD). V tomto menu vidíte informace o aktuálním pořadu, včetně krátkého popisu a časové osy. V levé části vidíte seznam dostupných televizních kanálů, mezi kterými se můžete přepínat tlačítky CH+ a CH-­‐, šipkami , nebo přímou číselnou volnou. V pravé části je přehled o následujícím pořadu na aktuálně sledovaném televizním kanálu.

 

 

Šipkou    se  zobrazí  seznam  pořadů  na  aktuálně  sledovaném  kanálu.  Šipkami je možné seznam procházet. Potvrzením tlačítkem získáte další informace o pořadu z tohoto seznamu.

 

 

Šipkou se zobrazí seznam aktuálních pořadů na televizích kanálech.

 

 

4.3.      Hlavní menu

 

Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko V  současné  době  se  zobrazí  se hlavní menu pouze se základními položkami „Nahrané pořady“,  „Skupiny kanálů“ a „Nastavení“.

 

 

4.4.      Nahrané pořady

 

Zobrazení nahraných pořadů je možné z hlavního menu. Obsahuje seznam nahraných pořadů včetně informací po jakou dobu bude každý pořad uložen.

 

 

V menu „Nahrané pořady“ se pohybujte šipkami. Podrobné informace o pořadu se zobrazí tlačítkem . Pokud se daný pořad přehrává lze využít šipky a využít pro pohyb na časové ose pořadu pro přetáčení scény. Zastavení a zpětné spuštění nahraného pořadu je možné tlačítkem .

 

V průběhu přehrávání nahraných pořadů, nebo pořadů z archivu jsou aktivní známá tlačítka playeru na dálkovém ovladači.

 

 

4.5.      Skupiny kanálů

 

Skupinu kanálů je možné zobrazit z hlavního menu. Slouží pro tvorbu individuálních skupin kanálů. Nad zvolenou skupinou kanálů se bude zobrazovat programový průvodce. Vytvořením nové skupiny kanálů a volbou jednotlivých stanic do této skupiny získáte menší, přehlednější seznam svých oblíbených televizních stanic.

 

 

4.6.      Nastavení

 

Do základního nastavení Set Top boxu se dostanete z hlavního menu. Zde jsou parametry pro základní nastavení boxu, informace o daném zařízení. Z tohoto menu lze box restartovat, nebo nastavit automatické vypnutí.

 

 

4.7.     Barevná funkční tlačítka

 

Barevná  funkční  tlačítka      jsou   využita   pro   rychlé   zpřístupnění často používaných funkcí, tak aby sledování oblíbených pořadů nebylo ničím rušeno.

 

Červené funkční tlačítko slouží pro nahrání aktuálně sledovaného pořadu.

 

Zelené funkční tlačítko spus` aktuálně vysílaný pořad od začátku. Už se nestane že zmeškáte začátek. Pokud Vás při přepínání něco zaujme sDskem zeleného tlačítka se pořad spustí od začátku (funkce Start Over).

 

Žluté funkční tlačítko   funguje jako pauza, čili funkce Pause TV. Díky této funkci Vám nic neuteče i když máte hlad či žízeň.

 

4.8.     Programový průvodce – EPG

 

Programový průvodce, neboli EPG je elektronická podoba televizního programu. Spustí se tlačítkem  nebo . EPG obsahuje seznam dostupných televizních stanic, časovou osu, osu kalendáře a pořady jednotlivých televizních kanálů v příslušném čase se základními informacemi. Pokud máte zvolenou vlastní skupinu stanic EPG se zobrazí pouze nad touto zvolenou skupinou. V EPG se pohybujete šipkami a další funkce či informace o pořadech jsou dostupné po sDsku tlačítka . Pro posun na ose kalendáře po dnech zmačkněte tlačítko   a pak již posunem šipkami   a  listujte po jednotlivých dnech.

 

 

5.      Popis funkcí webového portálu

 

Ovládání webového portálu je stejné jako ovládání jakékoliv jiné webové stránky. V okně se pohybujete myší a volbu provádíte kliknutím na dané pole, které funguje jako odkaz.

 

5.1.     Nastavení

 

Webový portál je základním rozhraním pro evidenci a editaci všech zařízení, které jsou v rámci domácnosti  používány.  Evidence jednotlivých zařízení je v záložce „Nastavení“. Tyto zařízení, kromě SetTop boxu, je možné libovolně měnit v rámci splnění licenčních podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách. V sekci nastavení je možné měnit uživatelské heslo.

 

 

5.2.     Programový průvodce

 

Okno programový průvodce je prezentováno osou kalendáře, sloupcovým seznamem dostupných televizních kanálů s časovou osou pořadů, oknem přehrávače a informacemi o pořadu. Celý webový portál je responzivní a množství zobrazených informací je vždy závislé na velikosti zobrazovací plochy.

 

 

5.3.     Aktuální pořady

 

V záložce „Aktuální pořady“ je seznam dostupných televizních stanic, informace o aktuálně vysílaných pořadech s náhledem obrazu aktuálního pořadu, okno přehrávače, informace o aktuálně přehrávaném pořadu a osa kalendáře.

 

 

6.      Popis funkcí mobilní aplikace


6.1.     Aktuální pořady

 

Po spárování mobilního zařízení se nahraje seznam dostupných televizních stanic se základními informacemi o pořadech. Po kliknutí na daný pořad se otevře okno přehrávače s aktuálně vysílaným pořadem.

 

                         

 

6.2.     Okno přehrávače

 

Okno přehrávače má skryté ovládací prvky, pro jejich zobrazení klikněte na libovolné místo v aktuálně přehrávaném obrazu. Zobrazí se poloprůhledná lišta se znázorněnou časovou osou přehrávaného pořadu. Pomocí ovládacích prvků přehrávače můžete pořad zastavit (Pause TV), nebo se libovolně pohybovat na časové ose. Okno přehrávače je možné zavřít symbolem .

 

                          

 

Pro  zobrazení  detailních  informací  o  aktuálním  pořadu  klikněte  na  symbol  . Kliknu`m na symbol se zavře podokno s detailními informacemi o pořadu.


6.3.     Programový průvodce

 

Obrazovku s programovým průvodcem zobrazíte klikem na symbol kalendáře. Zobrazí se seznam dostupných televizních kanálů s programovým průvodcem a časovou osou. Aktuálně vysílané kanály jsou barevně odlišeny. V okně programového průvodce je zobrazena osa kalendáře po které se můžete pohybovat 7 dní zpět a 7 dní do předu. Kliknutím na příslušný den se zobrazí programový průvodce daného dne.

 

                          

 

Kliknutím na daný pořad se zobrazí detailní informace o pořadu. Pokud se jedná o již odvysílaný pořad, tedy pořad z archivu, je možné ho přehrát.